Budżet obywatelski. Znamy projekty! Będzie park linowy? A może centrum sportowe lub boisko wielofunkcyjne?

Zainteresował Cię ten materiał? Udostępnij go na Facebooku!

Znamy już projekty, które przeszły ocenę formalną oraz merytoryczną i zostaną poddane pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna 2022. Z 18 wniosków zakwalifikowano 12. Powołany do oceny  projektów Zespół zaopiniował negatywnie 5 projektów, które w wyniku weryfikacji  zostały odrzucone, 1 projekt wycofał Wnioskodawca.

Głosowanie zostanie podzielone na dwie części, w większej puli – 700 tys. zł – rywalizować będzie 7 projektów, w mniejszej – 300 tys. zł – 5 projektów. Wnioskodawcy mają tydzień na ewentualne odwołania, później rozpoczną promocję swoich projektów. Głosowanie odbędzie się w terminie od 6 września do 1 października, a jego wyniki będą ogłoszone 12 października. Głosować można maksymalnie na dwa zadania, po jednym w każdej z kategorii (w  puli do 700 tys. i w puli do 300 tys. zł). Zwycięskie projekty będą realizowane w 2022 r.

Projekty zakwalifikowane:

PROJEKTY DUŻE

Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Roosevelta 59A i 59B w Gnieźnie

Szacunkowy koszt: 300 000,00 złPrzedmiotem projektu jest budowa od 17 do 20 miejsc parkingowych na działce przy blokach mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Roosevelta 59A i 59B w Gnieźnie. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z chodnikiem dla pieszych.  Bardzo ważnym warunkiem przy realizacji zadania jest zachowanie istniejącej zieleni i drzewostanu.

Park linowy na Łazienkach – sport i rekreacja w jednym miejscu. Aventure Park

Szacunkowy koszt525 000,00 złPark linowy, tzw. małpi gaj z ciekawymi (3) trasami, o różnym stopniu trudności to świetna alternatywa dla “Łazienek”, które to mogłoby się stać drugą “Maltą” na terenie Miasta Gniezna dla dzieci spędzających wakacje w domu. Konstrukcje zamontowane na drzewach służące do bezpiecznej  zabawy na wysokości.

Rewitalizacja skweru na osiedlu  im. Kazimierza Wielkiego w Gnieźnie

Szacunkowy koszt: 525 000,00 złRewitalizacja skweru polegająca na wymianie nawierzchni ciągów ścieżek spacerowych z tłucznia na nawierzchnię mineralno-żywiczną, wodoprzepuszczalną Terraway w kolorze żwir Mietkowski oraz na montażu dodatkowych pięciu klasycznych ławek z oparciem na plecy i podparciem pod ręce.

Dużo zieleni dla Gniezna – więcej nasadzeń drzew i krzewów przy gnieźnieńskich ulicach

Szacunkowy koszt: 525 000,00 złProjekt polega na nasadzeniu jak największej liczby drzew i krzewów przy gnieźnieńskich ulicach. Różne lokalizacje rozłożone po całym mieście, ale z założenia im bliżej centrum tym lepiej, zaproponuje Zakład Zieleni Miejskiej. Nie będzie to jednak budżet na nasadzenia już zaplanowane, zostaną wybrane nowe miejsca za ewentualne dodatkowe pieniądze z budżetu obywatelskiego.

Wielofunkcyjne boisko SKIERESZEWO- DALKI do koszykówki, tenisa, siatkówki, piłki ręcznej i mininożnej.

Szacunkowy koszt: 500 000,00 złBudowa bezpiecznego boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych (koszykówka, tenis, siatkówka, piłka ręczna, oraz mini-piłka nożna) z ekologiczną nawierzchnią syntetyczną z modułów polipropylenowych wraz z montażem ogrodzenia i furtki, wyposażonego w: 2 bramki do piłki ręcznej i mini nożnej, 2 kosze do gry w koszykówkę, siatkę do gry w tenisa i siatkówkę wraz z oświetleniem i monitoringiem.

Centrum Sportowo Rekreacyjne na Dalkach

Szacunkowy koszt: 520 000,00 zł

Budowa boiska do piłki nożnej oraz dwóch boisk do siatkówki plażowej1. Wykonanie prac inwentaryzacyjno-geodezyjnych.
2. Prace budowlane związane z niwelacją terenu.
3. Prace budowlane związane z wykonaniem koryta w gruncie 0,5m na całej powierzchni boiska.
4. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.
5. Zagęszczanie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie.
6. Podbudowa z dylatacją.

Huśtawki dla każdego!

Szacunkowy koszt: 172 200,00 złProjekt polega na zamontowaniu ławkohuśtawek w wybranych miejscach wokół jeziora Winiary, które służyć będą spacerowiczom (dzieciom i dorosłym), bardzo licznie korzystającym z tego terenu, jako miejsca wypoczynku, ale także tym, którzy poszukują chwili wytchnienia i refleksji w bezpośrednim otoczeniu przyrody, szumu drzew i wody. Proponuję umieszczenie dwóch modułów huśtawek w czterech lokalizacjach wokół Jeziora Winiary. Wskazane lokalizacje znajdują się w nieznacznej odległości od pasa ruchu, aby korzystający nie byli narażeni na bezpośredni kontakt z uczestnikami ruchu wokół jeziora.

PROJEKTY MAŁE

Informator Gnieźnieńskiego Seniora

Szacunkowy koszt: 49 000,00 złPrzedmiotem projektu jest opracowanie i druk “Informatora Gnieźnieńskiego Seniora”. Informator będzie zawierał wiele bardzo przydatnych i oczekiwanych przez seniorów informacji. W jednej publikacji odbiorca znajdzie instrukcje, zalecenia, wskazówki, dane teleadresowe ważnych dla osób starszych instytucji: Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, a także kultury, edukacji, opieki, wsparcia, służby zdrowia czy sportu, Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, organizacji senioralnych. Wydawnictwo będzie także prezentować szczegółowo działania wielu gnieźnieńskich instytucji dedykowanych seniorom.

Zamieszczone treści będą podzielone na rozdziały. Nie zabraknie informacji: co warto pokazać gościom, co opowiadać wnukom, gdzie udać się na spacer, jak dojechać do śródmieścia np. na dobry deser, spektakle, wystawy, do przychodni specjalistycznych (w tym geriatrycznej) czy na zajęcia w instytucjach kultury. Nie zabraknie też planu miasta. Ponadto czytelnik znajdzie informacje o domach opieki, hospicjach, oddziałach paliatywnych. Dowie się, jak i gdzie załatwić sprawy spadkowe, w jaki sposób skorzystać z sanatorium i rehabilitacji. Omówione będą także zagrożenia w domu (gaz, czad, pożar, upadki, kradzieże), na ulicy (rowerzysta, pieszy, kierowca); senior dowie się też jak radzić sobie z nieszczęśliwymi wypadkami w domu, a w środku znajdzie Kopertę Życia. Ważne też będą informacje o przemocy domowej – gdzie udać się z tym problemem, a także zdarzające się coraz częściej dokuczliwe oszustwa np. na wnuczka, na policjanta czy te na specjalnych pokazach. Nie zabraknie zaleceń dietetycznych czy poprawiających kondycję psychiczną i fizyczną oraz akcentów humorystycznych (zabawnych rysunków, dowcipów, memów). Kilka ostatnich stron przeznaczonych zostanie na notatki użytkownika Informatora. Publikacja będzie zawierała 72 strony.

Daj głos – poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie.

Szacunkowy koszt: 58 000,00Celem projektu jest polepszenie warunków bytowych zwierząt przebywających  w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie poprzez zakup wyposażenia podnoszącego standard opieki. Na terenie schroniska znajdują się 44 boksy, w tym 10 ogólnych, 9 służących kwarantannie, 2 boksy szpitala, 25 kojców wolnostojących, dwie zagrody dla zwierząt.

Do schroniska w ciągu roku przyjmowanych jest około 160 psów i 50 kotów. Zwierzęta do schroniska często trafiają ranne w wyniku wypadków losowych, przewlekle chore oraz z nieleczonymi urazami. Konieczne jest udzielenie im niezbędnej pomocy lekarskiej oraz zapewnienie warunków, pozwalających na powrót do zdrowia. W chwili obecnej w schronisku przebywa około 38 psów oraz 6 kotów, które czekają na ludzi chcących dać im prawdziwy dom i opiekę.

Wybieg dla psów przy ulicy Sosnowej

Szacunkowy koszt: 60 000,00 złBudowa wybiegu dla psów przy ulicy Sosnowej. Powierzchnia ok. 900m2, dwa wybiegi (dla małych i dużych psów) z odrębnymi wejściami do wybiegów, 2 wejścia buforowe na wybiegi uniemożliwiające przemieszczanie się psów z jednego wybiegu do drugiego, wyposażone w śluzy, ogrodzenie minimum 1,50 m, wkopane w ziemię na min. 40 cm, aby uniemożliwić wydostawanie się psów poza ogrodzenie, kosze na śmieci z psimi pakietami oraz wyposażenie: slalomy, kładki, tunele, huśtawki i poprzeczki.

Wiata rowerowa dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie

Szacunkowy koszt: 40 000,00 złWiata rowerowa dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie ma zapewnić bezpieczne przechowywanie rowerów w trakcie trwania zajęć uczennic i uczniów szkoły, a także pracowników szkoły oraz rodziców. Nowa wiata rowerowa zachęci do poruszania się rowerem do i z szkoły, co znacząco wpłynie na poprawę kondycji wśród społeczności szkoły oraz wprowadzi dobre nawyki od najmłodszych lat.

Dużo zieleni dla Gniezna – więcej nasadzeń drzew i krzewów przy gnieźnieńskich ulicach

Szacunkowy koszt: 60 000,00 złProjekt polega na nasadzeniu, jak największej liczby drzew i krzewów przy gnieźnieńskich ulicach. Różne lokalizacje rozłożone po całym mieście, ale z założenia im bliżej centrum tym lepiej, zaproponuje Zakład Zieleni Miejskiej. Nie będzie to jednak budżet na nasadzenia już zaplanowane, zostaną wybrane nowe miejsca za ewentualne dodatkowe pieniądze z budżetu obywatelskiego.

PROJEKTY ODRZUCONE

Oświetlenie na ul. Lema

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Willa na Skarpie w Gnieźnie – Młodzi przyszłością Gniezna

Telebim / Stałe kino letnie na stadionie miejskim przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie

60 drzew w centrum Gniezna

Budowa całorocznego kompleksu rekreacyjno-sportowego z siłowniami, saunami, łaźniami tureckimi, jacuzzi. Dostępnego całorocznie.

PROJEKTY WYCOFANE

Niech każdy się dowie, że Gniezno ma swój Szlak Kobiet

Autorami treści opisów projektów są wnioskodawcy


Powinniśmy zainteresować się jakimś tematem? Daj znać na redakcja@sportzpazurem.pl lub telefonicznie 736 851 097!

Koniecznie polub nas na Facebooku: