Ponad milion złotych dofinansowania na trasę rowerową przy ul. Gdańskiej!

Zainteresował Cię ten materiał? Udostępnij go na Facebooku!

Ponad milion złotych dofinansowania ze środków unijnych trafi do Gniezna na budowę trasy rowerowej na ul. Gdańskiej. Realizacja inwestycji rozpocznie się jeszcze tego lata, a zakończy w listopadzie. Jarosław Grobelny – Zastępca Prezydenta Gniezna podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego projektu.

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Gdańskiej w Gnieźnie na odcinku od Ronda im. Jacka Kaczmarskiego do Ronda Winiary o łącznej długości 1145 m. W ramach planowanej trasy rowerowej zostanie wykonana droga dla rowerów i ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego. Ponadto wykonany zostanie chodnik, zjazdy i zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie obejmuje również wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz doświetlenie jednego przejścia dla pieszych z przejazdem rowerowym.

W ramach planowanej inwestycji zostaną wykonane:

•          nawierzchnia ścieżek rowerowych 2516,36 m2

•          nawierzchnia ciągów pieszo rowerowych 481,22 m2

•          nawierzchnia chodników 818,65 m2

•          nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 86,39 m2

•          nawierzchnia zjazdów bitumicznych 121,69 m2

•          nawierzchnia zatok autobusowych 95,32 m2

Całkowity koszt tej inwestycji wraz z dofinansowaniem to 1 mln 117 tys. zł. Termin wykonania zadania to 25 listopada 2021 r.

Projekt pn. „Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od Ronda im. Jacka Kaczmarskiego do Ronda Winiary w Gnieźnie, w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

•          Data rozpoczęcia projektu                05.05.2020

•          Data zakończenia projektu                31.12.2021

•          Całkowita wartość projektu               1.408.981,65

•          Kwota kosztów kwalifikowalnych       1.253.135,02

•          Kwota dofinansowania                      1.065.164,76

Trasa rowerowa na ul. Gdańskiej jest fragmentem większej koncepcji budowy tras rowerowych na terenie Gniezna. Również w tym roku powstanie jej dalsza część: od ronda Winiary aż do Wiaduktu Solidarności. Miasto Gniezno przygotowuje także zmianę organizacji ruchu na samym wiadukcie, gdzie dopuszczony będzie ruch rowerowy na chodniku. Następnie na ul. Żwirki i Wigury zrealizowany zostanie projekt pasów rowerowych prowadzących aż do ul. Roosevelta, gdzie także mają powstać takie pasy.


Powinniśmy zainteresować się jakimś tematem? Daj znać na redakcja@sportzpazurem.pl lub telefonicznie 736 851 097!

Koniecznie polub nas na Facebooku: