Jest decyzja ws. gnieźnieńskiego basenu!

Zainteresował Cię ten materiał? Udostępnij go na Facebooku!

Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że wprowadzone przez rząd obostrzenia związane z pandemią COVID-19, które zaczną obowiązywać od dnia 18.01.2021 roku zmuszają nas do podjęcia decyzji o dalszym ograniczeniu dostępności do obiektów Ośrodka, co nastąpi w terminie od dnia 18.01.2021 roku i potrwa do dnia 31.01.2021 roku, a w przypadku basenu decyzji o kontynuacji jego zamknięcia.

Zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021, poz.91 ) zawiadamiamy, że organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalna po spełnieniu łącznie następujących warunków: 

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UEL187 z 26.06.2014, str.1, z późn.zm.), lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Z 2020, poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Jednocześnie w obiektach i na terenach sportowych obowiązywać będą obostrzenia sanitarne, o których mowa w cytowanym wyżej Rozporządzeniu Rady Ministrów.

Informujemy, że wszystkie zajęcia zaplanowane na gnieźnieńskiej pływalni w w/w okresie zostają nadal wstrzymane:  

a) wstrzymane pozostają n/w zajęcia sportowe, współzawodnictwo i wydarzenia sportowe organizowane przez GOSiR:

– zajęcia szkółki pływackiej GOSiR

– zajęcia z nauki i doskonalenia pływania 

– zajęcia z aquaaerobiku

– zawody “Pływak na medal”

b) zawieszone pozostają także zajęcia organizowane przez gnieźnieńskie kluby pływackie i triathlonowe.

c) zawieszone pozostają zajęcia z wychowania  fizycznego szkół podstawowych Miasta Gniezna

W zakresie dostępności do pozostałych obiektów Ośrodka prosimy o kontakt z koordynatorami GOSiR pod n/w nr telefonów oraz śledzenie na bieżąco informacji na www.gosir.gniezno.pl i FB.


Powinniśmy zainteresować się jakimś tematem? Daj znać na redakcja@sportzpazurem.pl lub telefonicznie 736 851 097!

Koniecznie polub nas na Facebooku: